Diverse Wersi Artiesten
Spelen op diverse Wersi Instrumenten

Diverse Wersi Instrumenten

Franz Lambert
im Wunschkonzert 4 Januari 2000

Franz Lambert im Wunschkonzert 4 Januari 2000

Klaus Wunderlich Live 1992 UK Tour

Klaus Wunderlich Live 1992 UK Tour

Robert Bartha
plays WERSI @ Musikmesse 2012

Wersi WEGA CD600 Orgel Stef Meder Medley
Claudia Hirschfeld
Happy Music (James Last)

Claudia Hirschfeld - Happy Music (James Last)

Brett Wales
Russian Medley

Brett Wales Russian Medley

Florian Hutter
All Time Swing Medley - Wersi Sonic

Florian Hutter - All Time Swing Medley - Wersi Sonic
The World Famous Organ Player
Franz Lambert plays Fox Medley

The World Famous Organ Player Franz Lambert plays Fox Medley

Klaus Wunderlich op de Musikmesse
Klaus demonstreerd de Wersi Spectra CD700.

Klaus Wunderlich op de  Musikmesse Frankfurt, speelt op de Spectra CD700

Wersi Verona GS500 Upgrade     Wersi Wega CD600 Upgrade